Disclaimer

De website van KNF Verder B.V. dient ter ondersteuning van haar bedrijfsactiviteiten. De informatie op deze website wordt met de grootste zorg samengesteld en KNF Verder B.V. streeft naar de grootst mogelijke volledigheid in het verschaffen van informatie. KNF Verder B.V. verleent nadrukkelijk geen rechten aan al het op de website vermelde. KNF Verder B.V. aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. KNF Verder B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. KNF Verder B.V. garandeert evenmin dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van KNF Verder B.V.

Op de KNF Verder B.V. site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.